Gehonoreerde aanvragen

"De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting heeft in de afgelopen jaren tientallen subsidies verstrekt. Hieronder een kleine greep uit de aanvragen die wij konden honoreren."

Lichtmeters en dataloggers voor geregistreerde musea – Museumfederatie Fryslân

2014: bijdrage lichtmeters en dataloggers die in bruikleen gegeven worden onder de geregistreerde musea – Museumfederatie Fryslan

Lees verder

Restauratie tegeltableau – Hannemahuis Harlingen

2014: restauratie tegeltableau – Hannemahuis Harlingen

Lees verder

Bijdrage restauratie twee schilderijen

2013: bijdrage restauratie twee schilderijen

Lees verder

LED verlichting – Hannemahuis Harlingen

2013: bijdrage LED verlichting – Hannemahuis Harlingen

Lees verder

Restauratie schilderij genrestuk van Douwe Hansma – Admiraliteitshuis Dokkum

2013: restauratie schilderij genrestuk van Douwe Hansma – Admiraliteitshuis Dokkum

Lees verder

Aankoopbijdrage collectie Eygenbrood – Keramiekmuseum Princessehof

2011: aankoopbijdrage collectie Eygenbrood – Keramiekmuseum Princessehof

Lees verder

Depotinrichting – Museum ’t Behouden Huys

2011: bijdrage depotinrichting – Museum ’t Behouden Huys

Lees verder

Prepareren ‘Keje fan’e Killewier’ – Fries Lânboumuseum

20017: bijdrage prepareren van de Friese stamboekhengst ‘Keje fan ‘e Killewier’ – Fries Lânboumuseum

Lees verder

Restauratie ‘balzaal van de borg Nienoord in Leek’ – de borg Nienoord

2000: bijdrage restauratie ‘balzaal van de borg Nienoord in Leek’ geschilderd door de Friese schilder Herman Collenius – de borg Nienoord te Leek

Lees verder

Conservering ‘twee zeldzame Romeinse kuipen van taxushout’ – Fries Museum

1999: bijdrage conservering ‘twee zeldzame Romeinse kuipen van taxushout’ – Fries Museum

Lees verder
1 2 3