Toegekende subsidies 2018

28 juli 2016

In 2018 kende de WCF-stichting de volgende subsidies toe:

1 Tromp’s Huys, Vlieland restauratie schilderij Betsy Akersloot + lijst 2.634,00
2 Stichting Nobilis, Oosterwolde klimaatapparatuur en materialen 6.906,96
3 Fries Museum, Leeuwarden restauratieprogramma mbt Saskia&Rembrandt 50.000,00
4 Warkums Erfskip, Warkum bijdrage verhuizing Workumer kamer 10.000,00
5 Ruurd Wiersmahuis, Burdaard klimaat- en restauratie-onderzoek 2.042,60
6 Hannemahuis, Harlingen klimaatapparatuur 6.828,00
7 Streekmuseum Burgum aanvulling op eerdere aanvraag 528,40
8 Museum Dr8888, Drachten diverse klimaatapparatuur c.a. 17.707,88
9 Museum Heerenveen restauratie twee schilderijen 7.500,00
10 Mus v Kerkelijke Kunst Warkum 2e bijdrage verhuizing Workumer kamer 10.000,00
11 Fries Museum, Leeuwarden aanvulling op nr 3 26.859,84
 12 Dekema State, Jelsum restauratieproject 14.510,00
totaal 155.517,68

Er werden ook aanvragen afgewezen omdat ze niet binnen onze criteria pasten. Dat lot trof aanvragen voor orgelrestauraties,  voor het inrichten van tentoonstellingen, het organiseren van een concert, het faciliteren van een evenement, een actie voor schone rivieren, de uitgave van een boek over eendekooien.