Toegekende subsidies 2019

28 juli 2016

In 2019 kende de WCF-stichting de volgende subsidies toe:

1 Museum Martena, Franeker restauratie schilderij + lijst 1.576,00
2 Fries Museum, Leeuwarden restauratie schilderij Albertine Agnes 5.780,00
3 Museum Martena, Franeker project Schurmann 4.085,00
4 Behouden Huys, Terschelling restauratie kapiteinsportret 8.352,00
5 Kazemattenmuseum, Kornwerderzand diverse maatregelen voor behoud 16.000,00
6 Hannemahuis, Harlingen bijdrage aanschaf knottekistje 25.000,00
7 Museum Hert fan Fryslân aanschaf ontvochtigers 796,80
8 Stichting Bolswards Historie bijdrage restauratie Salomons Oordeel 10.000,00
9 Museum Joure restauratie klok 792,00
10 Warkums Erfskip inrichting As it Tsjuster is 10.000,00

Er werden ook aanvragen afgewezen omdat ze niet binnen onze criteria pasten. Dat lot trof bijvoorbeeld aanvragen voor restauratie van een lamp bij een particulier,  voor het inrichten van tentoonstellingen, het organiseren van een concert, het faciliteren van een evenement, een actie voor beelden in Groningen, de uitgave van een boek over eendekooien.