Toegekende subsidies 2022

02 maart 2023

In 2022 kende de WCF-stichting onder andere de volgende subsidies toe:

 

1 Museum Dr8888 aankoop schilderij Loeber 12.500
2 Museumfederatie Vlieg Brig aankoop dataloggers
5.050
3 Vereniging Oud Harlingen infopanelen

1.500

4 Museum Dr8888 aankoop dataloggers 2.502
5 Museum Eise Eisinga aankoop dataloggers 767
6 Fries Museum restauratie Benner 910
7 Fries Museum project Janum 12.175
8 Fries Museum verhuizing Hindelooper Kamer 25.740
9 Dekema State restauratie vitrage 665
10 Ruurd Wiersmahuis conserverende maatregelen 11.515
11 Museum Eise Eisinga restauratie sterrekaart 12.917
12 Museum Martena UV-folie 13.575
13 Museum Martena verlichting 21.145

Het totaal aan toekenningen bedroeg in 2022 € 233.717,14.

Er werden ook aanvragen afgewezen omdat ze niet binnen onze criteria pasten. Dat lot trof bijvoorbeeld aanvragen voor  het inrichten van tentoonstellingen, het organiseren van een herdenkingsspektakel, het , faciliteren van een evenement, de uitgave van een boek, het restaureren van een gebouwtje.

Ander nieuws
Bekijk nieuwsoverzicht