Toegekende subsidies 2020

28 juli 2016

In 2020 kende de WCF-stichting onder andere de volgende subsidies toe:

 

1 Museum Martena, Franeker restauratie benedenzaal 50.000,00
2 Tynco Lycklama Foundation restuaratie portret Gemme L van Burmania
7.047,20
3 Vereniging Oud Harlingen maken beeldje Bouwe Smits

750,00

4 Fries Museum voor textielrestauratie 3.216,00
5 Princessehof restauratie tegels 5.388,00
6 Museumfederatie Fryslân voor uitlening klimaatapparatuur 1.375,00
7 Wurkgroep Historysk Dronryp restauratie grafsteen Eise Eisinga 3.732,00
8 Princessehof realisering Nassaupresentatie 12.000,00
9 HCW De Tijd Bolsward restauratie schilderij De Bruid 6.735,66
10 Museum Drachten uv-werende folie 4.451,86
11 Warkums Erfskip restauratie van een groot tegeltableau 25.000,00
12 Princessehof bijdrage bij de verhuizing van het depot 10.000,00
13 Museum Drachten voor passepartouts en een snijmachine 4.062,25

 

Er werden ook aanvragen afgewezen omdat ze niet binnen onze criteria pasten. Dat lot trof bijvoorbeeld aanvragen voor materiaal voor zeilklompjes,  voor het inrichten van tentoonstellingen, het organiseren van een herdenkingsspektakel, het aanschaffen van een groeitent voor aardappelen, faciliteren van een evenement, de uitgave van een boek, het restaureren van een gebouwtje.