Informatie

Subsidieaanvragen die bij de stichting binnen komen worden na voorbereiding tijdens bestuursvergaderingen bekeken, bevraagd en al dan niet gehonoreerd.

Vergaderschema 2024:

  • 22 maart 2024
  • 5 juli 2024 – aanvragen s.v.p. indienen voor 21 juni
  • 18 oktober 2024
  • aanvragen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering ingediend te worden via wcfstichting@gmail.com.

Bij haast-aanvragen kan, mits door u voldoende gemotiveerd, tussentijdse behandeling plaatsvinden.

Informatie