Informatie

Subsidieaanvragen die bij de stichting binnen komen worden na voorbereiding tijdens bestuursvergaderingen bekeken, bevraagd en al dan niet gehonoreerd.

Vergaderschema 2022:

  • maart 2022 – aanvragen s.v.p. indienen voor 1 maart
  • 1 juli 2022
  • 24 oktober 2022
  • aanvragen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering ingediend te worden via wcfstichting@gmail.com.

Bij aanvragen die haast hebben kan soms, mits door u voldoende gemotiveerd, tussentijdse behandeling plaatsvinden.

Informatie