Informatie

Subsidieaanvragen die bij de stichting binnen komen worden na voorbereiding tijdens bestuursvergaderingen bekeken, bevraagd en al dan niet gehonoreerd.

Vergaderschema 2020 (precieze data z.s.m.):

  • maart 2020
    NB In verband met het coronavirus vindt deze vergadering plaats via video, op 10 april 2020
  • juni 2020
  • november 2020

Aanvragen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering ingediend te worden via wcfstichting@gmail.com.

Bij aanvragen die haast hebben kan soms, mits door u voldoende gemotiveerd, tussentijdse behandeling plaatsvinden.

Informatie