Informatie

Subsidieaanvragen die bij de stichting binnen komen worden na voorbereiding tijdens bestuursvergaderingen bekeken, bevraagd en al dan niet gehonoreerd.

Vergaderschema 2019:

  • 9 maart 2019
  • 28 juni 2019 NB gewijzigd in 3 juli 2019
  • 8 november 2019

Aanvragen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering ingediend te worden via wcfstichting@gmail.com.

Bij aanvragen die haast hebben kan soms, mits door u voldoende gemotiveerd, tussentijdse behandeling plaatsvinden.

Informatie