Nieuws

eerstvolgende bestuursvergadering

08 november 2020

NB de datum van publicatie van deze site die hierboven staat is NIET de vergaderdatum. <> De volgende bestuursvergadering is op 10 december 2021. Aanvragen voor subsidie moeten op 26 november […]

Lees verder

Toegekende subsidies 2020

28 juli 2016

In 2020 kende de WCF-stichting onder andere de volgende subsidies toe:   € 1 Museum Martena, Franeker restauratie benedenzaal 50.000,00 2 Tynco Lycklama Foundation restuaratie portret Gemme L van Burmania […]

Lees verder