Nieuws

eerstvolgende bestuursvergadering

27 november 2019

NB de datum van publicatie van deze site die hierboven staat is NIET de vergaderdatum. De volgende bestuursvergadering is in maart 2020. Aanvragen voor subsidie moeten begin maart 2020 binnen […]

Lees verder

Toegekende subsidies 2019

28 juli 2016

In 2019 kende de WCF-stichting de volgende subsidies toe: € 1 Museum Martena, Franeker restauratie schilderij + lijst 1.576,00 2 Fries Museum, Leeuwarden restauratie schilderij Albertine Agnes 5.780,00 3 Museum […]

Lees verder