Wie zijn wij

De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, kortweg de WCF-stichting, is een fonds dat zich bezig houdt met museale kunst en cultuur. Wij hebben een zeer specifiek werkterrein, dat wat meer op de achtergrond  ligt. De WCF-stichting beheert een vermogen en verleent financiële steun aan musea in Fryslân. Daarnaast bezit de stichting een collectie antiek en kunst die in Friese musea ondergebracht is.

Doelstelling
Wij verlenen financiële steun bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken ten behoeve van bij de Museumfederatie Fryslân aangesloten leden. Ook verlenen wij financiële steun aan initiatieven dan wel activiteiten die van belang zijn voor het in stand houden of bevorderen van het culturele erfgoed in Fryslân. Daarnaast zorgen wij voor de collectie die wij zelf in eigendom hebben. Deze collectie is in bruikleen gegeven aan musea in Fryslan.

Subsidieaanvragen uit de stad Harlingen zullen breder in aanmerking kunnen komen voor honorering. Het betreft dan aanvragen met betrekking tot culture, sociale dan wel maatschappelijke noden.

Wie zijn wij