Gehonoreerde aanvragen

"De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting heeft in de afgelopen jaren tientallen subsidies verstrekt. Hieronder een kleine greep uit de aanvragen die wij konden honoreren."

Aankoopbijdrage ‘Kakiemon plastieken’ – Keramiekmuseum Princessehof

2016: aankoopbijdrage ‘Kakiemon plastieken’ – Keramiekmuseum Princessehof

Lees verder

Restauratiebehoefte musea in Friesland

2016: aanstelling voor een medewerker onderzoek naar de restauratiebehoefte onder de aangesloten musea in Friesland

Lees verder
1 2 3