Gehonoreerde aanvragen

"De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting heeft in de afgelopen jaren tientallen subsidies verstrekt. Hieronder een kleine greep uit de aanvragen die wij konden honoreren."

Bezoekerscentrum Hegebeintem

Herinrichting, vitrine voor de boorkern etc. € 11.966,50

Lees verder

’t Kiekhuus

Diverse zaken m.b.t. behoud en beheer € 8.058,98

Lees verder

Museum Joure

subsidie voor de aankoop van dataloggers € 3944,50

Lees verder

Museum Dokkum

Bijdrage voor de aankoop van een schilderij van Ids Wiersma € 1750

Lees verder

De Tiid

Bijdrage in de herinrichting van het Historisch Centrum Bolsward tot De Tiid – €48.757

Lees verder

LED verlichting – Hannemahuis Harlingen

2013: bijdrage LED verlichting – Hannemahuis Harlingen

Lees verder