Over stichting WCF

Wat doen wij?

De Wassenbergh-Clarijs-Fonteinstichting, kortweg de WCF-stichting, is een van de fondsen op het gebied van kunst en cultuur. Wij houden ons bezig met een zeer specifiek werkterrein: behoud en beheer. De WCF-stichting beheert een vermogen en verleent financiële steun aan musea in Fryslân. Daarnaast bezit de stichting een collectie antiek en kunst die in Friese musea ondergebracht is.

Doelstelling

Wij verlenen financiële steun bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken ten behoeve van bij de Museumfederatie Fryslân aangesloten leden. Ook verlenen wij soms financiële steun aan initiatieven dan wel activiteiten die van belang zijn voor het in standhouden of bevorderen van het culturele erfgoed in Fryslân. Daarnaast zorgen wij voor de collectie die in eigendom van de stichting is. Wij geven deze collectie in bruikleen aan musea in Fryslân.

Subsidieaanvragen uit de stad Harlingen zullen breder in aanmerking kunnen komen voor honorering, op grond van een speciale clausule in onze statuten. Dat kunnen aanvragen zijn met betrekking tot culturele, sociale dan wel maatschappelijke doelen of noden.

Lees meer

Gehonoreerde aanvragen

Voor de aanschaf van zuurvrij opbergmateriaal € 4.872

Lees meer

Restauratie van een wapenschild en aankoop dataloggers € 20.963,12

Lees meer

Restauratie en verplaatsing van een fronton € 10.000

Lees meer