Fries Museum

Moet voor restauraties een beroep doen op externe bronnen, omdat de eigen exploitatie daarvoor 0,0 budget heeft. De gelden moeten komen uit projecten, en ook die moeten worden gefinancierd. Lopend is nu het project-Bisschop. Daarvoor springt de WCF bij met een bedrag van € 88.541