Informatie

Subsidieaanvragen die bij de stichting binnen komen worden na voorbereiding tijdens bestuursvergaderingen bekeken, bevraagd en al dan niet gehonoreerd.

Vergaderschema 2018:

  • 23 maart 2018
  • 30 juni 2018 – NB VERPLAATST: 13 juli 2018
  • 2 november 2018 NB VERPLAATST: 8 november 2018

Aanvragen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering ingediend te worden via wcfstichting@gmail.com.

Bij aanvragen die haast hebben kan soms, mits door u voldoende gemotiveerd, tussentijdse behandeling plaatsvinden.

Informatie