eerstvolgende bestuursvergadering

27 november 2019

NB de datum van publicatie van deze site die hierboven staat is NIET de vergaderdatum.
<>

De volgende bestuursvergadering is in maart 2020.
Aanvragen voor subsidie moeten begin maart 2020 binnen zijn.

Bij aanvragen die haast hebben kan, mits door u voldoende gemotiveerd, soms ook tussentijdse behandeling plaatsvinden.

U kunt uw aanvraag indienen via: wcfstichting@gmail.com

Iedere aanvrager krijgt direct bericht van ontvangst, dan wel een directe beslissing. Mocht u niets horen, dan is er iets mis – helaas zijn post en mail niet 100% betrouwbaar, mails belanden soms ongezien in de spam. Neem dan contact op. Gebruik dan als noodnummer 06-51509496.