Restauratiebehoefte musea in Friesland

2016: aanstelling voor een medewerker onderzoek naar de restauratiebehoefte onder de aangesloten musea in Friesland