Gehonoreerde aanvragen

"De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting heeft in de afgelopen jaren tientallen subsidies verstrekt. Hieronder een kleine greep uit de aanvragen die wij konden honoreren."

Herinrichting zilverdepot – Fries Museum

1998: bijdrage herinrichting zilverdepot – Fries Museum

Lees verder

Restauratie en geklimatiseerde opstelling ‘De xylotheek van Franeker’ – Museum Martena

1997: bijdrage restauratie en geklimatiseerde opstelling ‘De xyltoheek van Franeker’ – Museum Martena

Lees verder

Conservering – en montage ‘de Potvis’ – Fries Natuurmuseum

1996: bijdrage conserverings – en montagekosten ‘de Potvis’ – Fries Natuurmuseum

Lees verder

Restauratie portret Harlinger Jacobus Deketh – Fries Scheepvaartmuseum

1994: bijdrage restauratie portret Harlinger Jacobus Deketh – Fries Scheepvaartmuseum

Lees verder

Restauratie ‘kinderkajak’ – Amelander musea

1994: bijdrage restauratie ‘kinderkajak’ – Amelander musea

Lees verder

Aankoop en restauratie antieke tegels – Museum Moddergat

1993: bijdrage aankoop en restauratie antieke tegels voor de inrichting van ‘Klaske’s Huske’ – Museum Moddergat

Lees verder

Expositie en catalogus Nicolaas Baur – Hannemahuis Harlingen

1993: bijdrage project expositie en catalogus van de Harlinger schilder Nicolaas Baur – Hannemahuis Harlingen

Lees verder
1 2 3