klimaatapparatuur en onderzoek voor restauratie – Ruurd Wiersmahuis