gedeeltelijk toegekend: restauratie 34 schilderijen – Fries Museum