aankoop dataloggers – totaal € 8319,14 in 2022

Een mooi voorbeeld van hoe wij werken. Museumfederatie Fryslân heeft een project opgezet onder meer om de behoefte aan conserverende maatregelen te inventariseren, de Vliegende Brigade. De WCF financiert dat project. Bij die inventarisatie is gebleken dat veel musea direct gebaat zouden zijn met metingen. De WCF heeft de aanschaf door de Museumfederatie van die apparatuur betaald. Die dingen worden nu her en der ingezet. Op een aantal plaatsen is gebleken dat permanente apparatuur gewenst was. Die werd aangevraagd bij de WCF. Zo hebben Museum Dr8888 en Eise Eisinga eigen apparatuur kunnen kopen.