eerstvolgende bestuursvergadering

01 november 2017

De volgende bestuursvergadering is op 8 maart 2019.
Aanvragen voor subsidie moeten op 22 februari 2019 binnen zijn.

Bij aanvragen die haast hebben kan, mits door u voldoende gemotiveerd, soms ook tussentijdse behandeling plaatsvinden.

U kunt uw aanvraag indienen via: wcfstichting@gmail.com

Iedere aanvrager krijgt direct bericht van ontvangst, dan wel een directe beslissing. Mocht u niets horen, dan is er iets mis – helaas zijn post en mail niet 100% betrouwbaar, mails belanden soms ongezien in de spam. Neem dan contact op. Gebruik dan als noodnummer 06-51509496.